Νέα

Συμμετοχή του Δρ. Φίλιππου Εμμανουήλ στο 4ο Πανελλήνιο συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος της ΕΝΘΕ στις 27-30 Μαΐου στο ξενοδοχείο ΜΕΤ, Θεσσαλονίκη

Ο Φίλιππος Εμμανουήλ συμμετείχε στη θεματική ενότητα: Νεότερα θεραπευτικά δεδομένα στα αποφρακτικά νοσήματα με την ομιλία: Εμφύσημα-πολλές οντότητες σε μία λέξη.

Το πνευμονικό εμφύσημα αποτελεί μία από τις βασικές συνιστώσες της Χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (Χ.Α.Π.). Οι ασθενείς με σοβαρό εμφύσημα παρουσιάζουν επίμονη δύσπνοια, περιορισμό της δυνατότητας τους για άσκηση και σημαντικές δυσκολίες στην καθημερινότητά τους.

Η έγκαιρη διάγνωση αλλά και η αναγνώριση ιδιαίτερων κατηγοριών της νόσου όπως η ανεπάρκεια της α1 αντιθρυψίνης και το ετερογενές εμφύσημα οδηγούν σε αποτελεσματικότερη θεραπευτική αντιμετώπιση.

Η ανεπάρκεια της α1 αντιθρυψίνης οδηγεί στη ραγδαία επιδείνωση του εμφυσήματος σε καπνιστές. Υπάρχει αναγνωρισμένη θεραπεία με εβδομαδιαία ενδοφλέβια υποκατάσταση,  η οποία μειώνει το ρυθμό καταστροφής του πνευμονικού παρεγχύματος.

Για το ετερογενές εμφύσημα, οι  βρογχοσκοπικές μέθοδοι μείωσης του πνευμονικού όγκου με ενδοβρογχικές βαλβίδες βοηθούν στη βελτίωση των λειτουργικών παραμέτρων και της δυνατότητας για άσκηση καθώς και ελάττωση της δύσπνοιας.   

Youtube link

ΕΝΘΕ3

Συμμετοχή του Δρ. Εμμανουήλ στο σεμινάριο "Διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές του καρκίνου του πνεύμονα". Θεσσαλονίκη 22-23 Μαΐου 2021

Η ταχεία αξιολογήση του κυτταρολογικού υλικού (ROSE) κατά τη βρογχοσκόπηση με ενδοβρογχικό υπέρηχο (EBUS TBNA) αποτελεί σημαντικό βοήθημα του βρογχοσκόπου στην αξιολόγηση επάρκειας του υλικού που λαμβάνεται από τις παρακεντήσεις λεμφαδένων ή πνευμονικών βλαβών. Η αξιολογήση των πλακιδίων πραγματοποιείται σε ελάχιστο χρόνο με ειδικές χρώσεις και προσφέρει σιγουριά στο βρογχοσκόπο όσον αφορά την επάρκεια του υλικού για να τέθει τελική διάγνωση, αποφεύγοντας περαιτέρω επεμβατικές πράξεις, όπως η διαβρογχική ή διατοιχωματική βιοψία περιφερικών βλαβών.  Η αξιολόγηση του υλικού πραγματοποιείται είτε από κυτταρολόγο ή από τον ίδιο το βρογχοσκόπο, μετά από ειδική εκπαίδευση. 

Banner

X