Ενδοβρογχικός Υπέρηχος

Ο ενδοβρογχικός υπερήχος (Endo Bronchial Ultra Sound-EBUS) αποτελεί το σημαντικότερο ίσως εργαλείο της σύγχρονης βρογχοσκόπησης για την προσέγγιση δομών και βλαβών πέραν της οπτικής του video-βρογχοσκοπίου. Το ειδικό υπερηχοβρογχοσκόπιο (linear EBUS) μπορεί να λάβει κυτταρολογικά και ιστολογικά δείγματα δια βελόνης από μη ορατές βλάβες και λεμφαδένες, που βρίσκονται πίσω από τους βρόγχους. Έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης των αγγείων (doppler mode) για την αποφυγή επιπλοκών.

H υπερηχοβρογχοσκόπηση αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική εξέταση για τη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα, αλλά και στη διάγνωση καλοηθών παθήσεων, όπως η σαρκοείδωση. Για την παρακέντηση των βλαβών και λεμφαδένων χρησιμοποιούνται βελόνες διαφόρων διαμέτρων, αναλόγως της ένδειξης. Οι νέες βελόνες διαμέτρου 19G μας προμηθεύουν μεγαλύτερη ποσότητα ιστού στη βιοψία, κάνοντας τις ιδιαίτερα χρήσιμες σε περιπτώσεις όπου απαιτείται περισσότερος ιστός για διάγνωση αλλά και περαιτέρω μοριακός έλεγχος για μεταλλάξεις για τον καρκίνο του πνεύμονα.

Linear EBUS βρογχοσκόπιο. Αποτελείται από την κεφαλή υπερήχων, αεροθάλαμο γεμάτο με νερό για την καλύτερη επαφή με τους βρόγχους και τον αυλό από όπου περνά η βελόνα παρακέντησης.

ebus

Υπερηχολογική εικόνα παρακέντησης διογκωμένου παρατραχειακού λεμφαδένα με ανίχνευση των αγγείων με doppler. Δίπλα, η βελόνα παρακεντά το λεμφαδένα.

yperx

 

Υπερηχολογική εικόνα παρακέντήσης διογκωμένου παρατραχειακού λεμφαδένα με ανίχνευση των αγγείων με doppler. Δίπλα, η βελόνα παρακεντά το λεμφαδένα.  

Η εξέταση συμπληρώνεται από την άμεση μικροσκοπική εξέταση του κυτταρολογικού υλικού στη βρογχοσκοπική αίθουσα (Rapid-on site-evaluation- ROSE)  για τη διασφάλιση της επάρκειας για διάγνωση.

dopler

Μικροσκοπική εικόνα) αδενοκαρκινώματος πνεύμονα στη rapid on site evaluation (x40).

Για τη προσέγγιση των περιφερικών πνευμονικών βλαβών χρησιμοποιείται ο συνδυασμός ακτινοσκόπησης, δηλαδή ακτινογραφίας σε πραγματικό χρόνο,  συστημάτων καθοδήγησης (virtual bronchoscopy) και καθετήρα radial EBUS. Η virtual bronchoscopy αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στο βρογχοσκόπο να δει μία τρισδιάστατη αναπαράσταση των βρόγχων μετά από ανασύνθεση της εικόνας της αξονικής τομογραφίας.

aden

 

Το radial EBUS είναι ειδικός καθετήρας υπερήχων που προωθείται περιφερικά στους βρόγχους, εντοπίζοντας το σημείο που αναζητούμε και δίνει πληροφορίες για τη σωστή επιλογή των εργαλείων της βιοψίας.

ebd4

Ο καθετήρας radial EBUS εντός του βρογχοσκοπίου. Δίπλα, η εικόνα 360 μοιρών που παράγει ο καθετήρας και μας επιτρέπει να εντοπίσουμε το στόχο μέσα στο βρόγχο.

(video)

Η σύγχρονη βιβλιογραφία τονίζει ότι o συνδυασμός ενδοσκοπικών τεχνικών και εργαλείων είναι πιο αποτελεσματικός για τη διάγνωση αυτών των περιφερικών βλαβών παρά κάθε μεμονωμένη τεχνική.  

 

X