Λειτουργικός Έλεγχος της Αναπνοής

Ο λειτουργικός έλεγχος της αναπνοής αποτελεί βασική εξέταση για την αντιμετώπιση πλείστων παθήσεων του αναπνευστικού, όπως το βρογχικό άσθμα, η Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και οι διάμεσες πνευμονοπάθειες. Αποτελείται από σειρά μετρήσεων που πραγματοποιούνται με την εισπνοή και την εκπνοή του εξεταζόμενου.

Στο ιατρείο πραγματοποιείται απλή σπιρομέτρηση, ενώ στο εργαστήριο λειτουργικού ελέγχου της κλινικής επιπρόσθετα πραγματοποιείται πλήρης έλεγχος με σπιρομέτρηση, μέτρηση διαχυτικής ικανότητας και στατικών όγκων.

Σύνδεσμος:

https://www.blf.org.uk/support-for-you/breathing-tests/spirometry-and-reversibility

 

Λειτουργικός Έλεγχος της Αναπνοής

 

 

X