Ογκολογικό Συμβούλιο

Ο ιατρός συμμετέχει τακτικά στο ογκολογικό συμβούλιο της κλινικής, όπου ογκολόγος, επεμβατικός πνευμονολόγος, ακτινοθεραπευτής, κυτταρολόγος-παθολογοανατόμος, ακτινοδιαγνώστης και θωρακοχειρουργός συνεργάζονται για να προσφέρουν τη βέλτιστη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση στον ογκολογικό ασθενή. Συντάσσεται πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τους παρευρισκόμενους ιατρούς και δίδεται στον ενδιαφερόμενο. Η υπηρεσία προσφέρεται στους ασθενείς που χρήζουν ογκολογικής αντιμετώπισης μετά από βρογχοσκόπηση.   

 Ογκολογικό συμβούλιο

 

X