Νέα

Συμμετοχή του Δρ. Εμμανουήλ στο σεμινάριο "Διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές του καρκίνου του πνεύμονα". Θεσσαλονίκη 22-23 Μαΐου 2021

Η ταχεία αξιολογήση του κυτταρολογικού υλικού (ROSE) κατά τη βρογχοσκόπηση με ενδοβρογχικό υπέρηχο (EBUS TBNA) αποτελεί σημαντικό βοήθημα του βρογχοσκόπου στην αξιολόγηση επάρκειας του υλικού που λαμβάνεται από τις παρακεντήσεις λεμφαδένων ή πνευμονικών βλαβών. Η αξιολογήση των πλακιδίων πραγματοποιείται σε ελάχιστο χρόνο με ειδικές χρώσεις και προσφέρει σιγουριά στο βρογχοσκόπο όσον αφορά την επάρκεια του υλικού για να τέθει τελική διάγνωση, αποφεύγοντας περαιτέρω επεμβατικές πράξεις, όπως η διαβρογχική ή διατοιχωματική βιοψία περιφερικών βλαβών.  Η αξιολόγηση του υλικού πραγματοποιείται είτε από κυτταρολόγο ή από τον ίδιο το βρογχοσκόπο, μετά από ειδική εκπαίδευση. 

Banner

Υποκατηγορίες

X