Βρογχοσκόπηση

Στο τμήμα επεμβατικής πνευμονολογίας της κλινικής πραγματοποιείται εύκαμπτη video-βρογχοσκόπηση για τη διάγνωση και αντιμετώπιση νοσολογιών όπως αιμόπτυση, πνευμονικές σκιάσεις, λοιμώξεις αναπνευστικού και λεμφαδενικές διογκώσεις.

Η βρογχοσκόπηση αποτελεί μία ενδοσκόπηση, δηλαδή επισκόπηση της τραχείας και των βρόγχων με ενδοσκόπιο το οποίο μεταδίδει τις εικόνες σε οθόνη σε μεγέθυνση. Είναι μία ελάχιστα επεμβατική πράξη και μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια σε ασθενείς με ποικίλα ιατρικά προβλήματα.  Πριν από τη βρογχοσκόπηση πάντα πραγματοποιείται ενδελεχής έλεγχος του ασθενούς με εξετάσεις αίματος, καρδιολογική και αναισθησιολογική εκτίμηση.

Η παρουσία αναισθησιολόγου σε όλες τις βρογχοσκοπήσεις διασφαλίζει την απόλυτη ηρεμία και αναλγησία του ασθενούς αλλά και την ασφάλεια της επέμβασης. Για απλές βρογχοσκοπήσεις είναι δυνατή η χρήση νευροληπτοαναλγησίας ή «μέθης» και ο ασθενής παραμένει στην κλινική για μερικές ώρες. Σε πιο σύνθετες βρογχοσκοπήσεις επιλέγεται η γενική αναισθησία.    

Η επάρκεια των βιοψιών αλλά και η ασφάλεια του ασθενούς διασφαλίζεται από τη χρήση ηλεκτροκαυτηρίας και argon plasma coagulation. Οι δύο μέθοδοι συνδυάζονται σε 1 μηχάνημα, δίνοντας τη δυνατότητα στο βρογχοσκόπο να επιλέξει με το πάτημα ενός κουμπιού.

Βρογχοσκόπηση

Εφαρμογή APC για αιμόσταση σε βλάβη κεντρικού αεραγωγού.

Πολυποειδείς βλάβες των κεντρικών αεραγωγών καταστρέφονται και αφαιρούνται σε μεγάλα τμήματα με την εφαρμογή κρυοθεραπείας.

Επιπρόσθετα, για τη λήψη διαβρογχικών βιοψιών από περιφερικές πνευμονικές βλάβες  είναι διαθέσιμο σύστημα καθοδήγησης virtual bronchochoscopy, ακτινοσκόπηση, και ενδοβρογχικός υπέρηχος (lradial EBUS). Το σύστημα καθοδήγησης υποδεικνύει το βρόγχο-στόχο για τη λήψη της βιοψίας με βάση τα δεδομένα της αξονικής τομογραφίας θώρακος. Μετά την προσέγγιση του βρογχοσκοπίου, η ακτινοσκόπηση και ο ενδοβρογχικός υπέρηχος (radial EBUS) αναδεικνύουν το ακριβές σημείο της λήψης των βιοψιών.

X