Νοσήματα Υπεζωκότα - Υπεζωκοτικοί καθετήρες

Νοσήματα Υπεζωκότα

 

Η  πλευριτική ή υπεζωκοτική συλλογή αποτελεί συχνή αιτία δύσπνοιας και θωρακικού άλγους. Προκαλείται από πολλά νοσήματα, αλλά ο πνευμονολόγος καλείται πιο συχνά να θέσει τη διάγνωση και να ανακουφίσει τον ασθενή πραγματοποιώντας παρακέντηση ή τοποθέτηση υπεζωκοτικού καθετήρα. Χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του επεμβατικού πνευμονολόγου είναι ο θωρακικός υπέρηχος ο οποίος μπορεί με ακρίβεια να εντοπίσει τη συλλογή υγρού, να καθορίσει την ποσότητα, την ύπαρξη συμφύσεων ή όχι, και να καθοδηγήσει την παρακέντηση. Η παρακέντηση πραγματοποιείται με βελόνες ασφαλείας που αποτρέπουν τον τραυματισμό του πνεύμονα.

Σε πλευριτικές συλλογές μεγαλύτερης ποσότητας είναι συχνά απαραίτητο να τοποθετηθούν υπεζωκοτικοί καθετήρες οι οποίοι παραμένουν στο θώρακα για περισσότερο διάστημα. Η τοποθέτηση λεπτών καθετήρων με υπερηχολογική καθοδήγηση εξασφαλίζει την άνεση του ασθενούς και την αποτελεσματική εκκένωση του υγρού. Όπου είναι απαραίτητο, διενεργείται πλευροδεσία, δηλαδή έγχυση παραγόντων όπως η τάλκη ή η ποβιδόνη για την διακοπή της αναπαραγωγής του υγρού.  

Νοσήματα Υπεζωκότα

Υπερηχολογική εικόνα πλευριτικής συλλογής

Σε επίμονες (συνήθως κακοήθεις) πλευριτικές συλλογές πραγματοποιείται τοποθέτηση μόνιμων υπεζωκοτικών παροχετεύσεων (indwelling pleural catheters), πάντα υπό υπερηχολογική καθοδήγηση.  Με απλή εκπαίδευση, οι ασθενείς ή οι οικείοι τους μπορούν μόνοι τους στο σπίτι να παροχετεύουν τη συλλογή υγρού σε τακτικά διαστήματα, χρησιμοποιώντας ειδικές φιάλες κενού. Η μέθοδος αυτή έχει αποδεδειγμένα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ασθενών αυτών, που υποβάλλονταν σε αλλεπάλληλες παρακεντήσεις και μακρές νοσηλείες.

ypez3

Τοποθέτηση indwelling pleural catheter στο θωρακικό τοίχωμα και φιάλη κενού με βαλβίδα για την παροχέτευση του πλευριτικού υγρού.

Σύνδεσμος:

https://vimeopro.com/rocketmedical/rocket-medical-clinical-training-video/video/102845235

https://www.ouh.nhs.uk/patient-guide/leaflets/files/12972Pcatheter.pdf

Όταν είναι απαραίτητο, είναι δυνατή η θωρακοσκοπική διερεύνηση του υπεζωκότα προς λήψη βιοψιών. Σε επιπλεγμένες, με παρουσία συμφύσεων πλευριτικές συλλογές είναι δυνατή η τοποθέτηση υπεζωκοτικών καθετήρων υπό καθοδήγηση σε αξονικό τομογράφο από συνεργάτη επεμβατικό ακτινολόγο.

 

 

X