Νοσηλεία Ασθενών

Η διερεύνηση και αντιμετώπιση σύνθετων αναπνευστικών προβλημάτων που απαιτούν νοσηλεία των ασθενών πραγματοποιείται στην κλινική, με άριστη νοσηλευτική υποδομή αλλά και ξενοδοχειακή υποδομή. Όπου είναι απαραίτητο, υπάρχει άμεση υποστήριξη από μονάδα αυξημένης φροντίδας ή μονάδα εντατικής θεραπείας.

 

Νοσηλεία Ασθενών

X