Νέα

Ομιλία του Δρ. Φίλιππου Εμμανουήλ με τίτλο «Νέες τάσεις στην αντιμετώπιση των πνευμονικών όζων – από την τεχνητή νοημοσύνη στο come beam CT» στο συνέδριο «Φάρος Πνευμονολογίας 2024»,12-14 Απριλίου 2024, Αλεξανδρούπολη

Ο Φίλιιππος Εμμανουήλ πραγματοποίησε ομιλία με τίτλο «Νέες τάσεις στην αντιμετώπιση των πνευμονικών όζων – από την τεχνητή νοημοσύνη στο come beam CT» στο συνέδριο «Φάρος Πνευμονολογίας 2024»,12-14 Απριλίου 2024, στην Αλεξανδρούπολη. Αναπτύχθηκαν οι τελευταίες τάσεις στι διάγνωση των πνευμονικών όζων, από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την αξιολόγηση κινδύνου για καρκίνο του πνεύμονα, ως τις τελευταίες εξελίξεις στον βρογχοσκοπικό εντοπισμό με υβριδική τομογραφία - cone beam CT.  Τα τελευταία χρόνια, η ολιστική αντιμετώπιση των πνευμονικών όζων απαιτεί  τη σύμπραξη ομάδας ειδικών σε όλα τα βήματα: από την αρχική ανίχνευση, την εκτίμηση του κινδύνου, τη διάγνωση μέσω καθοδηγούμενης βρογχοσκόπησης και την τελική αντιμετώπιση. 

 

Φαρος 2024 3

X