Νέα

Ομιλία του Δρ. Φίλιππου Εμμανουήλ για τη βρογχοσκοπική διάγνωση πνευμονικών όζων στο 2ο Καρδιοπνευμονολογικό συνέδριο

Η βρογχοσκοπική διάγνωση των περιφερικών πνευμονικών όζων έχει ενδυναμωθεί με νέα εργαλεία όπως η εικονική βρογχοσκόπηση σε συνδυασμό με τα εξειδικευμένα συστήματα καθοδήγησης, τα υπέρλεπτα βρογχοσκόπια και υπερηχοβρογχοσκόπια, κρυοβιοψίες κ.α. Σε αυτή την ομιλία επιχειρείται μία εμπεριστατωμένη σύνοψη για το που βρισκόμαστε σε αυτό τον τομέα στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο.

Παρακολουθήστε την στο παρακάτω link: 

https://www.youtube.com/watch?v=NVpSbuWJDnY

 

Εμμανουηλ1

X