Νέα

Συμμετοχή του Δρ. Φίλιππου Εμμανουήλ στον 3ο κύκλο Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας 22 Μαρτίου 2023 - ενότητα Επεμβατική Πνευμονολογία

Ο Φίλιππος Εμμανουήλ συμμετείχε στον εκπαιδευτικό κύκλο της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας- ενότητα  επεμβατικής πνευμονολογίας- με ομιλία για τη βρογχοσκοπική διάγνωση των κεντρικών βλαβών του πνεύμονα.

Οι δυνατότητες για επαρκή λήψη βιοπτικού υλικού από τους κεντρικούς αεραγωγούς έχουν αυξηθεί σημαντικά καθώς έχουμε στη διάθεσή μας εργαλεία για λήψη μεγαλύτερων δειγμάτων όπως η σύγχρονη κρυοθεραπεία αλλά και για επαρκή αιμόσταση όπως το APC. Ο νεότερος, μικρότερων διαστάσεων ενδοβρογχικός υπέρηχος (linear EBUS) αλλά και τα υπέρλεπτα βρογχοσκόπια έχουν αλλάξει ριζικά την έννοια της διάγνωσης "κεντρικής" βλάβης των αεραγωγών.  

Δείτε όλο το μάθημα στο παρακάτω link: 

https://www.youtube.com/watch?v=b0c7pxrKVWk&t=191s

 

X