Νέα

Συμμετοχή του κ. Εμμανουήλ στα μαθήματα της Ελληνικής Πνευμονολογικής εταιρίας με θέμα: Βρογχοσκοπική μείωση πνευμονικού όγκου

X