Νέα

Συμμετοχή του κ. Εμμανουήλ στο 28ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό συνέδριο με ομιλία: ερευνητικά δεδομένα για τη θεραπευτική ενδοσκοπική αντιμετώπιση του περιφερικού καρκίνου πνεύμονα.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου το οποίο αποτελεί την κορυφαία επιστημονική εκδήλωση Πνευμονολογίας στη χώρα μας, η Πνευμονολογική κλινική του Mediterraneo Hospital συμμετείχε ενεργά με δύο ομιλίες : μία παρουσίαση περιστατικού σε κλινικό φροντιστήριο και μία ερευνητική προφορική ανακοίνωση σχετική με την επεμβατική πνευμονολογία.

Επίσης, έπαινο έλαβε η ερευνητική εργασία «Προγνωστικοί δείκτες της virtual bronchoscopy για επιτυχημένη καθοδηγούμενη με EBUS διαβρογχική βιοψία περιφερικών πνευμονικών βλαβών».

https://www.mediterraneohospital.gr/%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-medit/

X